Elverum Rotaryklubb

 

President 2014-2015: Torill Møystad

Distrikt 2305. Charterdato: 25.06.1953. Fadderklubb: Hamar. Naboklubb: Alvarheim.

Ukentlig klubbmøter på mandager fra kl 1900 til kl 2000 med småprat fra kl 1830

Borgheim kantine

Grindalsveien 3, 2406 Elverum

Vi har foredragsholdere på møtene våre med dagsaktuelle temaer.

 

 

Vedtekter for Elverum Rotaryklubb

Se på våre vedtekter her.

 

 

Medlemskap

Gjennom medlemskap i Rotary vil det enkelte medlem kunne bidra til faglig og personlig utvikling både for seg selv og de andre medlemmene. Det enkelte medlem kan gjennom klubben delta både lokalt og internasjonalt med sosiale oppgaver. Gjennom medlemskap kan den enkelte bidra til faglig og personlig utvikling for alle medlemmene og en styrking av profesjonalitet og samfunnsansvar som vil virke fornyende og styrkende for hvert enkelt medlem og klubbfellesskapet. Gjennom gode foredrag av eksterne foredragsholdere og personlig engasjement vil et medlemskap i Rotary kunne være et meget verdifullt tilskudd, både privat og yrkesmessig.

 

Sosiale begivenheter i løpet av året:

Sildeaften i september

 

Guvernørbesøk i oktober/november 
Distriktsguvernør 2014-15 Knut Kvalvågnæs fra Fræna Rotaryklubb

 

Rakfiskaften i desember

 

Torskeaften i februar/mars

 

Presidentskifte i juni. President 2014-15 Torill Møystad