Øyeprosjektet i Nepal, 2008- eno, Inger Johanne Flagstad

Eye camps i Nepal, synet tilbake for 100 kr, se omtale i Østlendingen i 2011. 100.000 kroner fra Elverum Rotaryklubb har gitt ca. 1.000 blinde i Nepal synet tilbake. Det koster med andre ord en drøy pose lørdagsgodt å gi et menneske noe av det vi setter aller mest pris på; evnen til å se.

Inger Johanne Flagstad (68), øyelege ved Sentralsykehuset Innlandet i Elverum, har jobbet til og fra langt vest i Nepal i 22 år. Første gang, i 1989, var hun ansatt i Kirkens Nødhjelp. Senere har hun tatt to-tre måneder av gangen i kampen mot grå stær og andre øyesykdommer i landet bortenfor India og nedenfor Tibet og Kina.
Hennes utrettelige innsats koster ikke skattebetalerne fem øre. Reise og opphold bekoster hun selv, midler til operasjoner dekkes blant annet av Rotary-klubben i Elverum.(Østlendingen , 2011) 25.11.2013

Støtte til andre organisasjoner.

Styret får stadighenvendelser fra andre organisasjoner eksternt og internt om støtte til veldedig arbeid. Dette har vært diskutert i klubben og styret flere ganger med samme konklusjon:

Vi har et prosjekt i Elverum Rotaryklubb som støttes og jobbes med, det er Eye camps i Nepal. Vi prioriterer dette ressursmesssig 100%.

Dersom klubbens medlemmer ønsker å støtte annet veldedig arbeid, oppfordrer styret medlemmene til å gi skattefritt bidrag til TRF slik Distriktsguvernørene i NORFO har oppfordret til. Øk gjerne beløpet siden disse prosjektene medfører at en større andel av gaven brukes direkte opp mot de som trenger hjelp. Klubben kan på denne måten få større andel av fondet til egne prosjekter samt flere PHF. 07.05.2014