Minnetavle på Folkehøgskolen ”Kongens nei april 1940", 2008

11.04.2008(www.kongehuset.no)

Torsdag deltok H. M. Kongen på en minnemarkering for aprildagene i 1940 ved Elverum Folkehøgskule, der han avduket en plakett på åstedet for "Kongens Nei".

H.M. Kongen fikk en orientering om minnetavlen ved Kongebautaen, før han avduket en minneplakett i rommet hvor møtet mellom Kong Haakon og den tyske sendemannen dr. Bräuer fant sted 10. april 1940.

I skolens forsamlingssal, som ble brukt som stortingssal 9. april 1940, sang skolens kor ”Til ungdommen”, før tidligere rektor Terje Thronæs orienterte om begivenhetene 10. april 1940 – med hovedvekt på Kongens nei til Hitlers krav om regjeringen Nygaardsvolds avgang.

Minnemarkeringen ble gjennomført etter initiativ fra motstandsmannen Gunnar «Kjakan» Sønsteby. Han fikk ideen da han besøkte sitt barnebarn Caroline Kingsolver, som er elev ved folkehøyskolen i år.

Minnetavle ved Midtskogen, 2006, Tore Fossum og Terje Tronæs

Elverum RK og Alvarheim RK har hatt et samarbeidsprosjekt om å etablere en minnetavle ved Midtskogen gård langs RV 25. 
Minnetavlen beskriver trefningene på Midtskogen natt til 10 april 1940 og  styrkenes plassering er tegnet inn. (Web Computing AS, 2004)