Gjennom arbeid i Rotary søker vi:

Å lære våre medmennesker å kjenne

Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid

Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere

Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker

4 spørsmålstesten

Verktøyet som vi bruker for å handle etisk i ulike situasjoner:

Er det sant?

Er det rettferdig for alle parter?

Vil det skape forståelse og bedre vennskap?

Vil det være til beste for alle parter?