Hvordan bli medlem av Rotary.

Du kan bli medlem av Rotary...

Gjennom ditt medlemskap i Rotary vil du kunne bidra til faglig og personlig utvikling både for deg selv og de andre medlemmene. Du kan også, gjennom klubben, delta både lokalt og internasjonalt med sosiale oppgaver som kan bidra til faglig og personlig utvikling for alle medlemmene og en styrking av profesjonalitet og samfunnsansvar som vil virke fornyende og styrkende for hvert enkelt medlem og også klubbfellesskapet. Gjennom gode foredrag av eksterne foredragsholdere og personlig engasjement vil et medlemskap i Rotary kunne være et meget verdifullt tilskudd til deg, både privat og yrkesmessig.

Medlemsskap i en Rotaryklubb baserer seg i hovedsak på yrkestilhørighet og skjer ved invitasjon fra klubben.

Her er 20 gode grunner til å bli Rotaryaner samt en grei forklaring på hva Rotary er og hva Rotary gjør. Link: Fræna Rotaryklubb.

Ta kontakt med et medlem av Rotary, eller kontakt vår sekretær (klikk på kontakt oss) og fortell om din interesse for Elverum Rotary Klubb. 09.12.2013