Tema: Medlemsverving

Distriktsguvernør Roy Heine Olsen har foreslått:
Start enkelt; se rundt dere blant slekt, venner og kollegaer på arbeidsplassen. Inviter dem med på et åpent møte i klubben der det legges opp til informasjon om Rotary.

Medlem 6177950:

Det kan være vanskelig for oss å verve familie og venner til vår egen Rotaryklubb men det bør være adskillig lettere å anbefale de samme personene til andre klubber i Distriktet og Norge. En løsning kan være å foreslå barn, svigersønn/datter, barnebarn til andre klubber via Presidenten i vår egen klubb. Jeg tror mange potensielle medlemmer vil bli positivt overrasket om Presidenten i en Rotaryklubb tar kontakt, for å invitere dem til et møte etter anbefaling fra en annen klubbs President. Det er ikke sikkert at vi som enkeltmedlem trenger å ringe og spørre kandidaten på forhånd om han vil bli medlem. En slik fremgangsmåte bør være helt i tråd med Ron Burtons prinsipp om «The Rotary Family».